Vi arbetar med processinriktat skrivande där eleverna ger varandra återkoppling under tiden de skriver. Under skrivandet använder vi olika digitala verktyg som är klassens egna digitala arenor och är stängda för utomstående. Denna sajten kommer att användas för att skapa mottagare till elevernas texter utanför klassrummet. Genom att delge vårdnadshavare texterna så blir denna blogg mottagaren för elevernas texter. Det skapar motivation och skrivglädje när man vet att andra kommer att läsa det man skriver. Genom att tillföra ytterligare en mottagare, förutom lärare och klasskamrater, så blir eleverna mer motiverade att arbeta med sina texter och använda återkopplingen från sina klasskamrater till att förbättra texterna. Nu är sökmotorer så integrerade i våra digitala verktyg och det har aldrig varit lättare för eleverna att hitta och infoga bilder, vilket ställer högre krav på upphovsrätt. Sajten ger oss också anledning att arbeta mer med upphovsrätt, i och med att det längre inte bara är vi i klassen som kan titta på våra arbeten då de finns på en publik sajt.